Kontrolní den na Malovance

Dnes proběhl za přítomnosti zástupců investora a zhotovitelů kontrolní den stavby Multifunkčního operačního střediska Malovanka, integrovaného centra řízení dopravy a vybavenosti komunikací a tunelů v Praze. Zhotovitelem dokončení tohoto strategického objektu je sdružení Společnost VCES-Metrostav DIZ pro Malovanku, práce by měly být hotové v roce 2025.

Foto: archiv VCES a.s.