Zabezpečení vodního díla Orlík před účinky velkých vod

Vodní dílo (VD) Orlík na řece Vltavě představuje prvek kritické infrastruktury státu a je největší přehradou nejen vltavské kaskády ale i Česka. Zkušenosti s povodní v roce 2002, kdy bylo vodní dílo vystaveno podstatně většímu zatížení, než na jaké bylo vyprojektováno a postaveno, a zvyšující se požadavky na bezpečnost vodních děl u nás i ve světě, vedly správce vodního díla k rozhodnutí zrealizovat opatření strategického významu, díky kterému dokáže VD Orlík odolat i zcela extrémním povodním a bezpečně převést desetitisíciletou povodeň s kulminačním průtokem 5 300 m3 za sekundu.

Financování stavby je zajištěno v rámci Programu prevence před povodněmi IV Ministerstva zemědělství. Veškerá projektová příprava a náklady na stavební práce nad rámec programového financování jsou zajištěny z vlastních zdrojů investora, státního podniku Povodí Vltavy.

Zjistit více…