Harmonogram

Zabezpečení VD Orlík před účinky velkých vod

Předpokládané hlavní termíny stavby

  • 17. září 2021 – nabytí účinnosti smlouvy
  • 18. října 2021 – předání staveniště
  • 1. listopadu 2021 – 31. března 2022 – kácení
  • 1. září 2022 – Snížení hladiny ve VD Orlík na 339,00 m n. m.
  • 3-4/2023 – Postupné zvyšování hladiny na úroveň min. 347,60 m n.m.
  • 10/2023 – 03/2024 – Snížení hladiny ve VD Orlík
  • 4/2024 – Postupné zvyšování hladiny na úroveň min. 347,60 m n. m.
  • Uzavření silnice III/0046 – předpoklad po roce 2024
  • Konec uzávěrky silnice III/0046 – předpoklad po roce 2025
  • Dokončení díla – předpoklad v roce 2026