Harmonogram

Zabezpečení VD Orlík před účinky velkých vod

Časová osa

 • 17. září 2021 – nabytí účinnosti smlouvy
 • 18. října 2021 – předání staveniště
 • 1. listopadu 2021–31. března 2022 – kácení
 • 1. září 2022 – Snížení hladiny ve VD Orlík na 339,00 m n. m.
 • 3-4/2023 – Postupné zvyšování hladiny na úroveň min. 347,60 m n.m.
 • 4. března 2024 – Snížení hladiny ve VD Kamýk na max 282,60 m n. m.
 • 5. března 2024 – Uzavření silnice III/0046
 • 12. března 2024 – Konec snížení hladiny ve VD Orlík
 • 15. května 2024 – Konec snížení hladiny VD Kamýk
 • 14. října 2025 – Konec uzávěrky silnice III/0046
 • 26. října 2026 – Dokončení stavebních prací na díle, technická přejímka
 • 23. listopadu 2026 – Dokončení díla, smluvní termín