Účastníci projektu

Investor

Povodí Vltavy, státní podnik
Ing. Ondřej Hrazdira, specialista sekce technické

E-mail: ondrej.hrazdira@pvl.cz
Web: www.pvl.cz

 

 

Správce dotačního programu prevence před povodněmi IV

Ministerstvo zemědělství
Sekce vodního hospodářství

E-mail: info@mze.cz
Web: https://eagri.cz

 

 

Zhotovitel

Metrostav a.s.
Ing. David Štochl, vedoucí projektu

E-mail: stochld@metrostav.cz
Web: www.metrostav.cz

 

 

Projektant stavby a autorský dozor

AQUATIS a.s.
Ing. Jiří Švancara, hlavní inženýr projektu

E-mail: jiri.svancara@aquatis.cz
Web: www.aquatis.cz

 

 

Technicko-bezpečnostní dohled

VODNÍ DÍLA- TBD a.s.
Ing. David Richtr

E-mail: richtr@vdtbd.cz
Web: www.vbtbd.cz

 

 

Koordinátor BOZP

SAFETY PRO s.r.o.

E-mail: safetypro@safetypro.cz
Web: www.safetypro.cz

 

 

Technický dohled investora

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Ing. Martin Staněk, vedoucí projektu

E-mail: stanek@vrv.cz
Web: www.vrv.cz

 

 

Geotechnický dozor investora

GEOtest, a.s.

E-mail: praha@geotest.cz
Web: www.geotest.cz/

 

 

Geodetický dozor investora

Exact Control System a.s.

E-mail: czech.office@teamexact.com
Web: www.teamexact.cz/

 

 

Dohled nad prováděním železobetonových konstrukcí

České vysoké učení technické v Praze – Kloknerův ústav

E-mail: klok@cvut.cz
Web: www.klok.cvut.cz/

 

 

Monitoring dynamických účinků

Bartoš – Engineering

E-mail: info@seismika-bartos.cz
Web: www.seismika-bartos.cz/

 

 

Biologický dohled při realizaci stavby

ZO ČSOP Vlašim

E-mail: vlasim@csop.cz
Web: www.csopvlasim.cz/