Účastníci projektu

Investor

Povodí Vltavy, státní podnik
Ing. Ondřej Hrazdira, specialista sekce technické

E-mail: ondrej.hrazdira@pvl.cz
Web: www.pvl.cz

 

 

Správce dotačního programu prevence před povodněmi IV

Ministerstvo zemědělství
Sekce vodního hospodářství

E-mail: info@mze.cz
Web: https://eagri.cz

 

 

Zhotovitel

Metrostav a.s.
Ing. David Štochl, vedoucí projektu

E-mail: stochld@metrostav.cz
Web: www.metrostav.cz

 

 

Projektant stavby a autorský dozor

AQUATIS a.s.
Ing. Jiří Švancara, hlavní inženýr projektu

E-mail: jiri.svancara@aquatis.cz
Web: www.aquatis.cz

 

 

Technicko-bezpečnostní dohled

VODNÍ DÍLA- TBD a.s.
Ing. David Richtr

E-mail: richtr@vdtbd.cz
Web: www.vbtbd.cz

 

 

Koordinátor BOZP

SAFETY PRO s.r.o.

E-mail: safetypro@safetypro.cz
Web: www.safetypro.cz

 

 

Technický dohled investora

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Ing. Martin Staněk, vedoucí projektu

E-mail: stanek@vrv.cz
Web: www.vrv.cz