Betonáž zkušebního bloku

V říjnu 2022 byly zahájeny práce na přípravě a provedení tzv. Zkušebního bloku. Jedná se o prověření a odzkoušení návrhu specifické betonové směsi a specifických podmínek na provedení konstrukce skluzu doplňkového bezpečnostního přelivu. Nyní je tedy v prostoru výkopů v dolní vodě vytvořena imitace svahu a probíhá betonáž modelu části skluzu v měřítku 1:1. V rámci betonáží je konstrukce a betonová směs testována, měřeny jsou průběhy teplot směsi a deformací konstrukce. Tým zhotovitele, objednatele a externích specialistů musí doladit vše pro následné betonáže skutečné konstrukce přelivu. Po provedení potřebných zkoušek bude zkušební blok zabetonován a stane se součástí výplňových betonů pod vlastní konstrukcí přelivu.