Bezpečnostní přeliv na Orlíku pokračuje ve výstavbě, lidé si ho pletou se skokanským můstkem

Stavbaři Metrostavu pokročili ve výstavbě nového bezpečnostního přelivu, který spolu se stávajícími funkčními objekty dokáže přes největší (co do objemu zadržené vody) českou přehradu převést až desetitisíciletou povodeň. Zatímco v minulém roce připomínal svah u orlické hráze jedno velké schodiště, po letošní zimě už je vidět finální tvar téměř dokončeného stavebního objektu 03 – otevřený skluz, který se velmi podobá skokanskému můstku.

„Pro všechny konstrukční bloky stavebních objektů jsme na základě požadavku objednatele státního podniku Povodí Vltavy vyvinuli ve spolupráci s Kloknerovým ústavem speciální betonovou směs. Tajná receptura je vymyšlena tak, aby beton vydržel 150 zmrazovacích cyklů místo standardních 90 a zároveň aby bylo sníženo množství hydratačního tepla. Je příjemné, že k zásobování můžeme využívat mobilní staveništní betonárnu, kterou jsme zde zřídili přímo pro potřeby stavby. V tuto chvíli jsme se maximálně přiblížili se skluzem k hrázi, kde po dobetonování posledních bloků bude hlavní pozornost zaměřena na vtokový objekt SO01,“ říká Tomáš Beržinský, zástupce zhotovitele ze společnosti Metrostav.

Jeho tým čelil v minulém roce nepříznivé geologii, což se projevilo hlavně na vtokovém objektu. Kvůli velmi rozmanitému horninovému prostředí museli stavbaři Metrostavu přistoupit nejdříve k vytvoření sanační clony. Díky precizní spolupráci všech účastníků projektu se jim podařilo uprostřed dubna dotěsnit stavební jímku, aby vodohospodáři mohli zvednout hladinu v nádrži a zahájit plavební sezonu za použití výtahu pro sportovní plavidla.

„S horninou se doslova pereme, protože snad každý metr čtvereční má jiné vlastnosti, od tvrdé skály po silně zvětralý a tektonicky porušený povrch. Díky těmto podmínkám muselo také dojít k úpravě projektu založení této části na stavbě. V současné době jsme snad hlavní problémy podchytili a vyřešili, což nám umožňuje rozběhnout první betonáže uvnitř jímky,“ doplňuje Tomáš Beržinský.

Jak obří stavba na Orlíku v současnosti probíhá, to dokumentují čísla, která reprezentují přesuny hmot a objemy použitého materiálu. Stavbaři Metrostavu musí celkově odtěžit či odstřílet 180 tisíc kubíků horniny. Při provádění trhacích prací přitom musí být každý střílený blok přikryt rohožemi z důvodu zamezení rozletu kameniva, tím je ochráněno také okolí přehrady. Takto se musí postupovat blok po bloku.  Celkový objem uloženého betonu by měl dosáhnout hodnoty 65 000 kubíků a hmotnost použité ocelové výztuže je tisíce tun.

Výstavba nového bezpečnostního přelivu na orlické přehradě je reakcí na ničivou povodeň z roku 2002 a aplikaci nových technických norem a zároveň vyvrcholením více než desetileté přípravy komplikované akce. Cílem investice státního podniku Povodí Vltavy ve výši 1,78 miliardy korun je zvýšit kapacitu povodňového průtoku z nynějších 3550 na 5300 kubíků za sekundu, což odpovídá desetitisícileté vodě. Přeliv vzniká mimo hlavní těleso hráze a bude disponovat třemi přelivnými poli s mohutnými ocelovými segmenty. Případnou extrémní povodeň pak odvede pod hráz betonový skluz.

 

Radim Mana
tiskový mluvčí Skupiny Metrostav
Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8
T 266 019 715, M 601 110 376
radim.mana@metrostav.cz, www.metrostav.cz