Dokončení stavební jímky v nádrži v předstihu

V pátek 17. 2. 2023 budou s více než měsíčním předstihem dokončeny práce na stavební jímce v prostoru nádrže VD Orlík. Vodohospodáři ze státního podniku Povodí Vltavy tak již od 18. 2. 2023 nebudou muset udržovat sníženou hladinu na úrovni 339,00 m n.m.

Plnění nádrže bude závislé na hydrologické situaci. Podrobnější informace jsou k dispozici zde.