Exkurze na stavbě

Dne 5. 6. 2024 proběhla na stavbě další exkurze, tentokrát pro studenty 3. ročníku fakulty stavební ČVUT oboru Vodní hospodářství.

Povodí Vltavy, státní podnik, spolu se zhotovitelem stavby, společností Metrostav, zajišťují exkurze pro školy a další zájemce z řad odborné veřejnosti. Od začátku stavby zde proběhlo již 30 exkurzí.