Investiční akce na VD Orlík

24.10.2023 proběhlo jednání, na kterém Povodí Vltavy, státní podnik v konferenčním sále Sporthotelu Trhovky informoval zástupce dotčených obcí, orgánů státní správy a další uživatele vodní plochy nádrže Orlík o hydrologické a provozní situaci na tomto vodním v roce 2023 a o probíhajících a připravovaných investičních akcích. Součástí jednání byla také informace Státní plavební správy průběhu plavební sezóny v roce 2023.

Prezentaci z jednání najdete zde.