Monitoring kvality vody

Dne 18.6. byl realizován v letošní sezóně již třetí odběr vzorků v nádrži Orlík. Hlavní záměr monitoringu je zaznamenat sezónní dynamiku nejvýznamnějších fyzikálně-chemických, chemických a biologických parametrů, které mají přímý vztah k eutrofizaci, tedy nadměrnému živinovému zatížení, kterému je vodní nádrž Orlík vystavena.  Cílem monitoringu není primárně posuzovat kvalitu vody z pohledu její vhodnosti pro vodní rekreaci (koupaní).  V době odběru se teplota vody v hladinové vrstvě pohybovala kolem 22°C. Na základě aktuální průhlednosti vody lze nádrž rozdělit na dvě části. Oblast s vyšší průhledností vody se nachází zhruba od Žďákovského mostu směrem k hrázi. Zde se průhlednost pohybuje od 2,0 do 3,4 metrů. Naopak oblast s výrazně nižší průhledností byla od soutoku Vltavy s Otavou (u hradu Zvíkov) směrem proti proudu k Podolskému mostu. V této části nádrže se průhlednost vody pohybuje pouze kolem 0,6 – 0,7 metrů. Důvodem je výraznější rozvoj biomasy řas a sinic (fytoplankton) ve střední a horní části nádrže. Zde koncentrace chlorofylu_a (charakterizuje sumární biomasu fytoplanktonu) dosahuje 60–70 µg/l. Naopak v dolní části nádrže je to pouze 4–9 µg/l. Nejvyšší biomasa hygienicky rizikových sinic byla zaznamenána v oblasti Podolska. Následující odběr vzorků bude českobudějovickou laboratoří státního podniku Povodí Vltavy realizován 16.7.2024.

Útvar vodohospodářských laboratoří státního podniku Povodí Vltavy provádí pravidelný monitoring kvality vody v podélném profilu vodní nádrže Orlík od dubna do října. Vzorkuje se na pěti odběrových profilech s frekvencí 1x měsíčně (https://mapy.cz/s/lakocozeme). Na každém z odběrových profilů je prováděno tzv. zonační měření a odběr vzorků s cílem postihnout aktuální stav kvality vody v celém vodním sloupci (od hladiny ke dnu). Monitoring kvality vody s ohledem na vodní rekreaci realizuje pravidelně (v oficiálních koupacích oblastech) Krajská hygienická stanice Středočeského kraje pro příbramskou část nádrže (Informace ke koupalištím – Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (khsstc.cz) a Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje pro oblasti ATC Radava a Podolsko (Koupání ve volné přírodě sezóna 2024 (khscb.cz).