Novinky ze staveb a dopravní omezení na hrázi

Od 1. 5. 2024 je v provozu lodní výtah pro sportovní a rekreační plavidla, a to ve standardním režimu (stejném jako v sezoně 2023). Podrobnější informace najdete zde.

V dubnu byly úspěšně dokončeny práce na sanaci průsaků do stavební jámy vtokového objektu SO 01. Stavební jáma je tak těsná proti průsakům od běžných hladin v nádrži. S dokončením sanace se rozeběhly i veškeré stavební práce na dně jámy.

V květnu 2024 bude kompletně dokončeno opevnění dna pod skluzem. Tento stavební objekt byl realizován v předstihu oproti harmonogramu stavby, bylo využito termínu snížení hladiny v nádrži VD Kamýk pro jinou stavbu (rekonstrukce vodárenského odběru v Solenicích) a nebude tedy nutné provádět v budoucnu další snižování hladiny. 15. 5. 2024 proběhne stavba jeřábu pro realizaci vtokového objektu. Montáž jeřábu si vynutí dopravní omezení na komunikaci přes hráz VD (provoz bude probíhat kyvadlově v rámci jednoho silničního pruhu).

Jsou dokončeny stavební práce na lávce pro pěší v Solenicích. Lávka je tak připravena zajistit nejnutnější dopravu v příštím roce, kdy dojde k přerušení komunikace na hrázi VD Orlíku.