Provoz lodního výtahu zahájen

Od 6. 5. 2022 je na Vodním díle Orlík v provozu Lodní výtah, a to od 6. 5. do 31. 5. 2022 vždy v pondělí, ve čtvrtek, v pátek, v sobotu a v neděli, a to od 8:00 do 11:00 hodin a od 12:00 do 17:00 hodin. V období od 1. 6. do 30. 9. 2022 v provozu vždy v pondělí, ve středu, ve čtvrtek, v pátek, v sobotu a v neděli, a to od 8:00 do 11:00 hodin a od 12:00 do 18:00 hodin. Informace k přepravě a možnost rezervace naleznete na stránkách provozovatele. Podrobné podmínky viz. Informace Státní plavební správy č. 12/2022.

V průběhu května 2022 bude lodní výtah provozován v režimu tzv. ověřovacího provozu, z tohoto důvodu může dojít k neplánovaným změnám v přepravních termínech nebo v délce času převozu plavidla. Zároveň z tohoto důvodu žádáme vůdce a posádky plavidel o spolupráci s obsluhou výtahu a dodržování přepravních podmínek. Plavební dráha pod VD Orlík a trasa lodního výtahu bezprostředně sousedí s obvodem staveniště stavby protipovodňového opatření na VD Orlík. Vzhledem k tomu, že na stavbě probíhají zemní práce za použití trhavin, žádáme vůdce a posádky plavidel o dodržování plavebního značení a případně též pokynů obsluhy výtahu a zástupců zhotovitele stavby.