Snížení hladiny v nádrži VD Orlík

Stavba se drží harmonogramu a proto státní podnik Povodí Vltavy zahájil začátkem srpna snižování hladiny v nádrži vodního díla Orlík. Na konci srpna 2022 tak hladina klesne na úroveň 339,00 m n.m., aby mohly být zahájeny práce na vtokovém objektu doplňkového bezpečnostního přelivu.

Při snižování hladiny provádí Povodí Vltavy ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody a Českým rybářským svazem, záchranný transfer mlžů z obnažených břehů. V souvislosti se snížením hladiny se tak veřejnosti naskýtá možnost spatřit běžně zatopené objekty z doby před výstavbou vodního díla, jako jsou mosty, jezy, silnice nebo vojenské bunkry. Snížení hladiny potrvá do dubna roku 2023.