Úroveň hladiny v nádrži VD Orlík

Na rozdíl od loňského srpna, kdy státní podnik Povodí Vltavy snižoval hladinu z důvodu realizace stavby Orlík PPO, je v letošním roce důvodem nízkých vodních stavů sucho, které aktuálně trápí celou Evropu.

Snažíme se udržet minimum potřebného průtoku pro proplavování přes VD Kořensko a pro přepravu plavidel na lodním zdvihadle na Orlíku až do konce sezóny. Bohužel, vývoj hydrologické situace v posledních týdnech k tomu není příznivý: přítok je setrvale nižší než minimální potřebný odtok z Vltavské kaskády a nádrže se prázdní. Pokud se situace nezmění, můžeme očekávat pokles hladiny pod technické limity. Jakmile budou přítoky příznivější, budeme vodu akumulovat a až do konce plavební sezóny (do konce září) se budeme vracet zpět na běžnou letní úroveň.

Aktuální informace o výši hladiny VD Orlík sledujte zde nebo na www.pvl.cz.