Uzavírka komunikace

Z důvodu rekonstrukce silnice III/11822  (od Solenic po křižovatku s III/0046), která je realizována investorem Krajskou správou a údržbou silnic SČK a zhotovitelem SWIETELSKY stavební, a.s. je tato komunikace od 8. 8. 2023 UZAVŘENA, a to dle předpokladů na 14 měsíců. Objízdná trasa za uzavřenou část III/11822 je navržena po silnici III/11819 a III/11818 přes Solenice – Větrov – Nepřejov – Smolotely – Pečičky – Bohostice – Dolní Líšnice. Ve směru od Milevska je možné směřovat dopravu na II/102 přes Kamýk nad Vltavou na II/118 a III/11822 do Solenic.

Od úterý 08.08.2023 dochází ke změně trasy a jízdního řádu autobusové linky PID č. 419. Autobusová zastávka je přemístěna k lávce pro pěší na pravý břeh Vltavy

Více např. na stránkách obce Solenice ZDE.