Výše hladiny nádrže Orlík do konce března

V rámci zemních prací v jímce pro vybudování vtokového objektu nového doplňkového bezpečnostního přelivu byly zastiženy v části stavební jámy nepředpokládané geologické poměry. Z tohoto důvodu musí dojít k odtěžení nesoudržného materiálu do větší hloubky, než se předpokládalo a doplnit zabezpečení stavební jámy. Aktuální předpoklad je takový, že hladina pod úrovní 341,00 m n.m. bude udržována do konce března. Poté by mělo dojít k dalšímu zvýšení hladiny v nádrži Orlík.