Výstavba doplňkového bezpečnostního přelivu na přehradě Orlík byla dnes zahájena

Po intenzivní dlouholeté přípravě proběhlo 20. října 2021 slavnostní zahájení stavby nového doplňkového bezpečnostního přelivu na hrázi vodního díla Orlík.

Symbolický základní kámen poklepali ministr zemědělství Miroslav Toman, generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala a generální ředitel společnosti Metrostav a.s. Ing. Jaroslav Heran.

Zahájili tak stavbu na ochranu před povodněmi strategického významu, která bude dokončena v roce 2026. Přípravy na výstavbu nového bezpečnostního přelivu, který doplní stávající přeliv na hrázi vodního díla Orlík, se datují do období po katastrofální povodni roku 2002. Při této povodni bylo vodní dílo Orlík vystaveno podstatně většímu zatížení, než na jaké bylo vyprojektováno a postaveno. Náklady na realizaci tohoto protipovodňového opatření ve výši 1,78 mld. Kč vzešly z nadlimitní veřejné zakázky. Nejvýhodnější nabídka byla předložena společností Metrostav. „Financování stavby je zajištěno v rámci Programu prevence před povodněmi IV Ministerstva zemědělství, ve výši 95 % z vysoutěžených stavebních nákladů. Veškerá projektová příprava a náklady na stavební práce nad rámec programového financování jsou zajištěny z vlastních zdrojů podniku,“ uvedl Petr Kubala, generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy.

Více informací najdete v tiskové zprávě.