Zatopení stavební jímky

Na stavbě doplňkového bezpečnostního  přelivu VD Orlík, se při zvyšování hladiny vody v nádrži v průběhu víkendu 15. – 16. 4. 2023 vyskytly ve stavební jímce pro realizaci části vtokového objektu zvýšené průsaky dnem jímky, které pravděpodobně souvisí s geologickými diskontinuitami v podloží. Vzhledem k tomu, že pro realizaci hlubinného založení tohoto stavebního objektu spočívajícího v betonáži železobetonových vrtaných pilot je nutné zajistit minimální proudění v podloží (aby nedocházelo k vyplavování betonové směsi), byly po zabezpečení, vyklizení a odstranění stavební mechanizace z jímky práce v sobotu 15. 4. 2023 přerušeny, včetně čerpání vody z jímky a stavební jímka se postupně průsaky dnem zatopila. Po vyhodnocení možného rozsahu poruchy a zhodnocení technických možností na její sanaci bude pokračováno v pracích na realizaci stavebního objektu SO 01 – Vtokový objekt, a to při úrovni hladiny v nádrži plánované pro letní období 2023, tedy 345,60 až 348,40 m n.m.
Stávající situace nemá žádný dopad do pokračování prací na zbylých rozpracovaných částech stavby, tedy SO 03 Skluz – otevřená část a SO 02 Skluz – krytá část, ani na úroveň hladiny vody v nádrži.