Výše hladiny nádrže Orlík do konce března

V rámci zemních prací v jímce pro vybudování vtokového objektu nového doplňkového bezpečnostního přelivu byly zastiženy v části stavební jámy nepředpokládané geologické poměry. Z tohoto důvodu musí dojít k odtěžení nesoudržného materiálu do větší hloubky, než se předpokládalo a doplnit zabezpečení stavební jámy. Aktuální předpoklad je takový, že hladina pod úrovní 341,00 m n.m. bude […]

Číst více

Informace o pohybu hladiny nádrže Orlík – jaro 2023

  Aktualizace k 3. 3. 2023 K dnešnímu dni došlo ke zvýšení hladiny o více než 2,5 m a hladina je na úrovni 340.54 m n.m. Celkem bylo zadrženo 45 mil.m3 vody. Informujeme, že z provozních důvodů se do konce příštího týdne předpokládá pohyb hladiny v orlické nádrži tak, aby nebyla překročena kóta 341,00 m n.m. V případě […]

Číst více

Dokončení stavební jímky v nádrži v předstihu

V pátek 17. 2. 2023 budou s více než měsíčním předstihem dokončeny práce na stavební jímce v prostoru nádrže VD Orlík. Vodohospodáři ze státního podniku Povodí Vltavy tak již od 18. 2. 2023 nebudou muset udržovat sníženou hladinu na úrovni 339,00 m n.m. Plnění nádrže bude závislé na hydrologické situaci. Podrobnější informace jsou k dispozici zde. […]

Číst více

Zkušební betonáž dolní části skluzu

Dne 2. 11. 2022 proběhla ve budoucích základech dolní části skluzu budovaného bezpečnostního přelivu tzv. zkušební betonáž. V rámci této akce byla ověřena vhodnost specifické a pro tento projekt vyvinuté betonové směsi a také technologický postup betonáže dna ve sklonu 40 % – za použití na míru zkonstruovaného finišeru. Nyní je daný zkušební blok ošetřován a […]

Číst více

Betonáž zkušebního bloku

V říjnu 2022 byly zahájeny práce na přípravě a provedení tzv. Zkušebního bloku. Jedná se o prověření a odzkoušení návrhu specifické betonové směsi a specifických podmínek na provedení konstrukce skluzu doplňkového bezpečnostního přelivu. Nyní je tedy v prostoru výkopů v dolní vodě vytvořena imitace svahu a probíhá betonáž modelu části skluzu v měřítku 1:1. V […]

Číst více

Po snížení hladiny na VD začaly průzkumné vrty

K 1. září byla hladina ve vodní nádrži Orlík snížena na 339,00 m n. m., požadovaných pro stavbu. Bezprostředně poté byly zahájeny práce závislé na tomto snížení, a to průzkumné vrty pro ověření geologických poměrů v části stavby na horní vodě VD Orlík a zemní práce ve stavební jámě. Zároveň je snížení hladiny využito pro […]

Číst více

Snížení hladiny v nádrži VD Orlík

Stavba se drží harmonogramu a proto státní podnik Povodí Vltavy zahájil začátkem srpna snižování hladiny v nádrži vodního díla Orlík. Na konci srpna 2022 tak hladina klesne na úroveň 339,00 m n.m., aby mohly být zahájeny práce na vtokovém objektu doplňkového bezpečnostního přelivu. Při snižování hladiny provádí Povodí Vltavy ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody a […]

Číst více

Výtah pro rekreační plavidla opět ve standardním provozu

Dne 27. května 2022 odstartoval standardní provoz výtahu pro rekreační plavidla na Vodním díle Orlík. Od začátku května běžel jeho ověřovací provoz. Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnil ministr dopravy Martin Kupka spolu se zástupci Povodí Vltavy, firmy Metrostav a Státní plavební správy. Lodní výtah bude v pravidelném provozu od 1. 6. 2022, a to vždy v […]

Číst více

Modernizovaný lodní výtah předán investorovi

V pátek jsme na hrázi orlické přehrady slavnostně předali investorovi Povodí Vltavy modernizovaný výtah pro rekreační plavidla. „Realizace tohoto projektu pro nás představovala výzvu zejména po technologické stránce. Zakázka byla zadaná v režimu design&build, což pro Metrostav znamenalo vyvinout celý technický koncept a ten pak převést do realizace,“ uvedl Ing. Milan Veselský, ředitel divize 6 […]

Číst více

Provoz lodního výtahu zahájen

Od 6. 5. 2022 je na Vodním díle Orlík v provozu Lodní výtah, a to od 6. 5. do 31. 5. 2022 vždy v pondělí, ve čtvrtek, v pátek, v sobotu a v neděli, a to od 8:00 do 11:00 hodin a od 12:00 do 17:00 hodin. V období od 1. 6. do 30. 9. 2022 […]

Číst více