Investiční akce na VD Orlík

24.10.2023 proběhlo jednání, na kterém Povodí Vltavy, státní podnik v konferenčním sále Sporthotelu Trhovky informoval zástupce dotčených obcí, orgánů státní správy a další uživatele vodní plochy nádrže Orlík o hydrologické a provozní situaci na tomto vodním v roce 2023 a o probíhajících a připravovaných investičních akcích. Součástí jednání byla také informace Státní plavební správy průběhu plavební […]

Číst více

Uzavírka komunikace

Z důvodu rekonstrukce silnice III/11822  (od Solenic po křižovatku s III/0046), která je realizována investorem Krajskou správou a údržbou silnic SČK a zhotovitelem SWIETELSKY stavební, a.s. je tato komunikace od 8. 8. 2023 UZAVŘENA, a to dle předpokladů na 14 měsíců. Objízdná trasa za uzavřenou část III/11822 je navržena po silnici III/11819 a III/11818 přes Solenice […]

Číst více

Úroveň hladiny v nádrži VD Orlík

Na rozdíl od loňského srpna, kdy státní podnik Povodí Vltavy snižoval hladinu z důvodu realizace stavby Orlík PPO, je v letošním roce důvodem nízkých vodních stavů sucho, které aktuálně trápí celou Evropu. Snažíme se udržet minimum potřebného průtoku pro proplavování přes VD Kořensko a pro přepravu plavidel na lodním zdvihadle na Orlíku až do konce sezóny. Bohužel, […]

Číst více

Zatopení stavební jímky

Na stavbě doplňkového bezpečnostního  přelivu VD Orlík, se při zvyšování hladiny vody v nádrži v průběhu víkendu 15. – 16. 4. 2023 vyskytly ve stavební jímce pro realizaci části vtokového objektu zvýšené průsaky dnem jímky, které pravděpodobně souvisí s geologickými diskontinuitami v podloží. Vzhledem k tomu, že pro realizaci hlubinného založení tohoto stavebního objektu spočívajícího […]

Číst více

Výše hladiny nádrže Orlík do konce března

V rámci zemních prací v jímce pro vybudování vtokového objektu nového doplňkového bezpečnostního přelivu byly zastiženy v části stavební jámy nepředpokládané geologické poměry. Z tohoto důvodu musí dojít k odtěžení nesoudržného materiálu do větší hloubky, než se předpokládalo a doplnit zabezpečení stavební jámy. Aktuální předpoklad je takový, že hladina pod úrovní 341,00 m n.m. bude […]

Číst více

Informace o pohybu hladiny nádrže Orlík – jaro 2023

  Aktualizace k 3. 3. 2023 K dnešnímu dni došlo ke zvýšení hladiny o více než 2,5 m a hladina je na úrovni 340.54 m n.m. Celkem bylo zadrženo 45 mil.m3 vody. Informujeme, že z provozních důvodů se do konce příštího týdne předpokládá pohyb hladiny v orlické nádrži tak, aby nebyla překročena kóta 341,00 m n.m. V případě […]

Číst více

Dokončení stavební jímky v nádrži v předstihu

V pátek 17. 2. 2023 budou s více než měsíčním předstihem dokončeny práce na stavební jímce v prostoru nádrže VD Orlík. Vodohospodáři ze státního podniku Povodí Vltavy tak již od 18. 2. 2023 nebudou muset udržovat sníženou hladinu na úrovni 339,00 m n.m. Plnění nádrže bude závislé na hydrologické situaci. Podrobnější informace jsou k dispozici zde. […]

Číst více

Zkušební betonáž dolní části skluzu

Dne 2. 11. 2022 proběhla ve budoucích základech dolní části skluzu budovaného bezpečnostního přelivu tzv. zkušební betonáž. V rámci této akce byla ověřena vhodnost specifické a pro tento projekt vyvinuté betonové směsi a také technologický postup betonáže dna ve sklonu 40 % – za použití na míru zkonstruovaného finišeru. Nyní je daný zkušební blok ošetřován a […]

Číst více

Betonáž zkušebního bloku

V říjnu 2022 byly zahájeny práce na přípravě a provedení tzv. Zkušebního bloku. Jedná se o prověření a odzkoušení návrhu specifické betonové směsi a specifických podmínek na provedení konstrukce skluzu doplňkového bezpečnostního přelivu. Nyní je tedy v prostoru výkopů v dolní vodě vytvořena imitace svahu a probíhá betonáž modelu části skluzu v měřítku 1:1. V […]

Číst více

Po snížení hladiny na VD začaly průzkumné vrty

K 1. září byla hladina ve vodní nádrži Orlík snížena na 339,00 m n. m., požadovaných pro stavbu. Bezprostředně poté byly zahájeny práce závislé na tomto snížení, a to průzkumné vrty pro ověření geologických poměrů v části stavby na horní vodě VD Orlík a zemní práce ve stavební jámě. Zároveň je snížení hladiny využito pro […]

Číst více